Logowanie słuchacza studiów podyplomowych

Informujemy, że z dniem 14.09.2022 r. zmienił się sposób logowania do serwisów internetowych Krakowskiej Akademii. Został wprowadzony Centralny System Logowania, dzięki któremu logowanie odbywać się będzie za pośrednictwem jednego zunifikowanego konta.

Login: sp(nr_albumu)@student-afm.edu.pl
Hasło: dotychczasowe hasło do Wirtualnego Dziekanatu, jeśli hasło do Wirtualnego Dziekanatu nie spełniało nowych zasad bezpieczeństwa, konieczne będzie jego zresetowanie. Nowi słuchacze dostaną na swoje adresy mailowe wiadomości, zawierające link do utworzenia hasła.

Aktualnie w ramach CSL zintegrowane są następujące serwisy:
• Wirtualny Dziekanat
• Platforma e-learningowa KA
• Konto Microsoft 365 (Poczta studencka, Teams)
• Katalog Biblioteczny
• Sieć WiFi na terenie kampusu KA

Instrukcje logowania oraz resetu hasła dostępne są pod adresem: https://portal.ka.edu.pl/instrukcja-logowania

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt poprzez formularz: https://portal.ka.edu.pl/formularz-kontaktowy

Logowanie do MS Teams pod poniższym linkiem:

Logowanie MS Teams

Po zalogowaniu na konto słuchacza, przechodzimy w przeglądarce do strony MS Teams

Można także użyć aplikacji MS Teams dostępnej na stronie Microsoft:

Aplikacja

Kontakt w sprawie logowania
do wirtualnego dziekanatu: wdlogin@afm.edu.pl,
do platformy e-learningowej: eplatforma@afm.edu.pl,
do poczty uczelnianej i MS Teams: ms365@afm.edu.pl,
do repozytorium: repozytorium@afm.edu.pl