REKRUTACJA

REKRUTACJA

Przy utrzymaniu obecnego reżimu sanitarnego po 1 października 2020 r. planujemy prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych w formie on-line z wyłączeniem tych zajęć, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane w formie zdalnej.

Przedłużamy rekrutację na specjalności:

Na studia podyplomowe:
• Akademia Architekta wnętrz – PRZYJMUJEMY NA LISTĘ REZERWOWĄ PLANOWANY START: 10.10.2020
• Akademia Menedżera – PLANOWANY START: LISTOPAD 2020
• Audyt wewnętrzny – PLANOWANY START: LISTOPAD 2020
• Frontend Developer z Angular – programowanie nowoczesnych aplikacji webowych – NOWOŚĆ, – PLANOWANY START: 7.11.2020
• Logopedia – PLANOWANY START: II POŁ. PAŹDZIERNIKA 2020


Na kursy:
Dzieło sztuki jako dobro inwestycyjne – PLANOWANY START: LISTOPAD 2020
Rynek sztuki i antyków – NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez system Elektronicznej Rekrutacji on-line

Wymagane dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy - generowany w systemie Elektronicznej Rekrutacji
  • Formularz dla firm zgłaszających pracowników (dla osób, którym studia finansuje pracodawca) - tutaj
  • kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego (oryginał do wglądu)
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata do wglądu
  • dowód wpłaty za opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł (z dopiskiem nazwy specjalności studiów podyplomowych oraz imienia i nazwiska kandydata). UWAGA: w przypadku nie uruchomienia studiów ze względu na zbyt małą liczbę chętnych opłata podlega zwrotowi.

W okresie zamknięcia Uczelni spowodowanej pandemią,dokumenty prosimy przesyłać pocztą tradycyjną lub scanem (z koniecznością późniejszego doniesienia) na adres podyplomowe@afm.edu.pl

Począwszy od naboru 2020 studenci studiów podyplomowych opłatę rekrutacyjną wnoszą na rachunek uczelni:
PKO Bank Polski SA (PKO BP)  95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
Wpłaty czesnego (oraz ewentualne inne opłaty) dokonywane będą na indywidualny numer konta bankowego przydzielony kandydatowi

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Rekrutacja na kursy i specjalizacje odbywa się za pomocą złożenia wypełnionego formularza:

Formularz /pdf/ – tutaj
 
  • Regulamin Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  • Zasady pobierania opłat od uczestników studiów podyplomowych i słuchaczy kursów dokształcających
  • Zarządzenie w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia organizowane przez Centrum Studiów Podyplomowych

Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują przed zajęciami konspekty i materiały pomocnicze.

Każdy słuchacz studiów podyplomowych zobligowany jest do posiadania w okresie trwania studiów ważnego ubezpieczenia NNW. Dodatkowo, na specjalnościch, na których odbywają się praktyki lub zajęcia praktyczne w placówkach medycznych – wymagane jest ubezpieczenie OC. Istnieje możliwość wykupienia polisy w naszej Uczelni. Szczegóły w Centrum Studiów Podyplomowych.