REKRUTACJA

REKRUTACJA

Rekrutacja na semestr letni 2022/2023

Prowadzimy rekrutację na poniższe studia podyplomowe:

Na studia podyplomowe:

Akademia Menedżera – planowany start: listopad 2022 Audyt wewnętrzny – start: 29/30 październik lub 19/20 listopad 2022 Ekspert akredytowanego laboratorium badawczego Logopedia – start 29/30 październik 2022 Systemowe zarządzanie jakością w ochronie zdrowia Tester automatyzujący w Selenium – start 19/20 listopad 2022

Na kursy:

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez system Elektronicznej Rekrutacji on-line

Rekrutacja na kursy i specjalizacje odbywa się za pomocą złożenia wypełnionego formularza:

Formularz /pdf/ – tutaj

 

Wymagane dokumenty:

W okresie zamknięcia Uczelni spowodowanej pandemią, dokumenty prosimy przesyłać pocztą tradycyjną lub scanem (z koniecznością późniejszego doniesienia) na adres podyplomowe@afm.edu.pl

Słuchacze studiów podyplomowych opłatę rekrutacyjną wnoszą na rachunek uczelni:
PKO Bank Polski SA (PKO BP)  95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
Wpłaty czesnego (oraz ewentualne inne opłaty) dokonywane będą na indywidualny numer konta bankowego przydzielony kandydatowi

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

  • Regulamin Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  • Zasady pobierania opłat od uczestników studiów podyplomowych i słuchaczy kursów dokształcających
  • Zarządzenie zmieniające z dnia 6 września 2022 r.
  • Zarządzenie w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia organizowane przez Centrum Studiów Podyplomowych

Każdy słuchacz studiów podyplomowych zobligowany jest do posiadania w okresie trwania studiów ważnego ubezpieczenia NNW. Dodatkowo, na specjalnościch, na których odbywają się praktyki lub zajęcia praktyczne w placówkach medycznych – wymagane jest ubezpieczenie OC. Istnieje możliwość wykupienia polisy w naszej Uczelni. Szczegóły w Centrum Studiów Podyplomowych.