REKRUTACJA

REKRUTACJA

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 została zakończona

 Istnieje możliwość dopisania do poniższych grup:

> Fronted Developer z Angular – programowanie nowoczesnych aplikacji webowych – rozpoczęcie 26 listopada 2023
> Logopedia – rozpoczęcie 18 listopada 2023

Rekrutacja na semestr letni - od 1 grudnia 2023

Trwa rekrutacja na kurs

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez system Elektronicznej Rekrutacji on-line

Rekrutacja na kursy odbywa się za pomocą formularza

Specjalizacja w zakresie Fizjoterapii

Wymagane dokumenty:

Dokumenty prosimy składać osobiście w Centrum Studiów Podyplomowych (budynek C, pok. C219) lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków z dopiskiem Centrum Studiów Podyplomowych

W okresie od 31 lipca do 26 sierpnia 2023 r. prosimy o składanie dokumentów w Dziale Rekrutacji (budynek C, parter).

Słuchacze studiów podyplomowych opłatę rekrutacyjną wnoszą na rachunek uczelni:
PKO Bank Polski SA (PKO BP)  95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
Wpłaty czesnego (oraz ewentualne inne opłaty) dokonywane będą na indywidualny numer konta bankowego przydzielony kandydatowi

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

  • Regulamin Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  • Zasady pobierania opłat od uczestników studiów podyplomowych i słuchaczy kursów dokształcających
  • Zarządzenie Rektora z dnia 22 września 2023 r.  zmieniające załącznik do zarządzenia
  • Załącznik do zarządzenia Rektora z dnia 22 września 2023 r. – wysokość opłat
  • Zarządzenie w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia organizowane przez Centrum Studiów Podyplomowych

Każdy słuchacz studiów podyplomowych zobligowany jest do posiadania w okresie trwania studiów ważnego ubezpieczenia NNW. Dodatkowo, na specjalnościach, na których odbywają się praktyki lub zajęcia praktyczne w placówkach medycznych – wymagane jest ubezpieczenie OC. Istnieje możliwość wykupienia polisy w naszej Uczelni. Szczegóły w Centrum Studiów Podyplomowych.