REKRUTACJA

REKRUTACJA

Trwa rekrutacja na rok 2021/2022 na specjalności:

Na studia podyplomowe:

 • Administrowanie w systemie ochrony zdrowia
 • Akademia Architekta wnętrz
 • Akademia Menedżera
 • Audyt wewnętrzny
 • Business English (Język angielski w biznesie)
 • Frontend Developer z Angular – programowanie nowoczesnych aplikacji webowych
 • Inspektor ochrony danych
 • Logopedia
 • Neurologopedia z elementami tyflologopedii
 • Organizacja ochrony porządku publicznego – funkcjonowanie Straży Miejskich i Gminnych
 • Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
 • Przekład audiowizualny i media bez barier
 • Psycho-logopedia
 • Rynek sztuki i antyków
 • Systemowe zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • Taktyka przesłuchania i wykorzystania badań poligraficznych
 • Tester automatyzujący w Selenium
 • Translating non-literary texts
 • Wykorzystanie metod śledczych w audycie i kontroli
 • Zarządzanie BHP – organizacja i dydaktyka szkoleń
 • Zarządzanie projektami
 • Zdrowie publiczne

 

Na kursy:

 • Dzieło sztuki jako dobro inwestycyjne
 • Rynek sztuki i antyków

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez system Elektronicznej Rekrutacji on-line

Wymagane dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy - generowany w systemie Elektronicznej Rekrutacji
 • Formularz dla firm zgłaszających pracowników (dla osób, którym studia finansuje pracodawca) - tutaj
 • kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego (oryginał do wglądu)
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata do wglądu
 • dowód wpłaty za opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł (z dopiskiem nazwy specjalności studiów podyplomowych oraz imienia i nazwiska kandydata). UWAGA: w przypadku nie uruchomienia studiów ze względu na zbyt małą liczbę chętnych opłata podlega zwrotowi.

W okresie zamknięcia Uczelni spowodowanej pandemią,dokumenty prosimy przesyłać pocztą tradycyjną lub scanem (z koniecznością późniejszego doniesienia) na adres podyplomowe@afm.edu.pl

Studenci studiów podyplomowych opłatę rekrutacyjną wnoszą na rachunek uczelni:
PKO Bank Polski SA (PKO BP)  95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
Wpłaty czesnego (oraz ewentualne inne opłaty) dokonywane będą na indywidualny numer konta bankowego przydzielony kandydatowi

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Rekrutacja na kursy i specjalizacje odbywa się za pomocą złożenia wypełnionego formularza:

Formularz /pdf/ – tutaj
 • Regulamin Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Zasady pobierania opłat od uczestników studiów podyplomowych i słuchaczy kursów dokształcających
 • Zarządzenie w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia organizowane przez Centrum Studiów Podyplomowych

Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują przed zajęciami konspekty i materiały pomocnicze.

Każdy słuchacz studiów podyplomowych zobligowany jest do posiadania w okresie trwania studiów ważnego ubezpieczenia NNW. Dodatkowo, na specjalnościch, na których odbywają się praktyki lub zajęcia praktyczne w placówkach medycznych – wymagane jest ubezpieczenie OC. Istnieje możliwość wykupienia polisy w naszej Uczelni. Szczegóły w Centrum Studiów Podyplomowych.