REKRUTACJA

REKRUTACJA

Przy utrzymaniu obecnego reżimu sanitarnego po 1 października 2020 r. prowadzimy zajęcia na studiach podyplomowych w formie on-line z wyłączeniem tych zajęć, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane w formie zdalnej.

Trwa rekrutacja na semestr letni na specjalności:

Na studia podyplomowe:

Akademia Menedżera –  druga edycja (zajęcia on line albo forma mieszana) – rekrutacja do 15 marca
Audyt wewnętrzny (zajęcia on line) – rekrutacja do 28 lutego
Frontend Developer z Angular – programowanie nowoczesnych aplikacji webowychdruga edycja (zajęcia on line albo forma mieszana) – rekrutacja do 15 marca

Na kursy:

Aktualnie na prowadzimy naboru na kursy

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez system Elektronicznej Rekrutacji on-line

Wymagane dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy - generowany w systemie Elektronicznej Rekrutacji
  • Formularz dla firm zgłaszających pracowników (dla osób, którym studia finansuje pracodawca) - tutaj
  • kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego (oryginał do wglądu)
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata do wglądu
  • dowód wpłaty za opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł (z dopiskiem nazwy specjalności studiów podyplomowych oraz imienia i nazwiska kandydata). UWAGA: w przypadku nie uruchomienia studiów ze względu na zbyt małą liczbę chętnych opłata podlega zwrotowi.

W okresie zamknięcia Uczelni spowodowanej pandemią,dokumenty prosimy przesyłać pocztą tradycyjną lub scanem (z koniecznością późniejszego doniesienia) na adres podyplomowe@afm.edu.pl

Począwszy od naboru 2020 studenci studiów podyplomowych opłatę rekrutacyjną wnoszą na rachunek uczelni:
PKO Bank Polski SA (PKO BP)  95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
Wpłaty czesnego (oraz ewentualne inne opłaty) dokonywane będą na indywidualny numer konta bankowego przydzielony kandydatowi

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Rekrutacja na kursy i specjalizacje odbywa się za pomocą złożenia wypełnionego formularza:

Formularz /pdf/ – tutaj
 
  • Regulamin Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  • Zasady pobierania opłat od uczestników studiów podyplomowych i słuchaczy kursów dokształcających
  • Zarządzenie w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia organizowane przez Centrum Studiów Podyplomowych

Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują przed zajęciami konspekty i materiały pomocnicze.

Każdy słuchacz studiów podyplomowych zobligowany jest do posiadania w okresie trwania studiów ważnego ubezpieczenia NNW. Dodatkowo, na specjalnościch, na których odbywają się praktyki lub zajęcia praktyczne w placówkach medycznych – wymagane jest ubezpieczenie OC. Istnieje możliwość wykupienia polisy w naszej Uczelni. Szczegóły w Centrum Studiów Podyplomowych.