Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Na dzień dzisiejszy mury Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych lub uzyskaniem dyplomu MBA opuściło ponad 4500 osób. Warto zaznaczyć, że niektórzy słuchacze podejmowali studia na kilku specjalnościach. Zadowoleni uczestnicy z chęcią wracają na nasze studia podkreślając bardzo dobre ich przygotowanie zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej.

Centrum Studiów Podyplomowych ciągle poszerza swoją ofertę wprowadzając nowe specjalności, które są odpowiedzią na zmieniające się zapotrzebowanie na rynku. Efektem tych dostosowań jest stały wzrost ilości oferowanych specjalności.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich.

Nabór na studia podyplomowe prowadzony jest:
w semestrze zimowym – do 15 września
w semestrze letnim – do 15 lutego.
W wyjątkowych sytuacjach nabór może zostać przedłużony.

Zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym (październik/listopad) oraz letnim (luty/marzec). Prowadzone są w trybie niestacjonarnym, zazwyczaj w soboty i niedziele, co 2 tygodnie. Sporadycznie zajęcia mogą odbywać się w piątki (szczególnie w przypadku zajęć praktycznych w szpitalach).

Warunki ukończenia studiów:

  • udział w zajęciach
  • zdanie obowiązkowych egzaminów
  • zaliczenie wszystkich bloków tematycznych
  • napisanie i obrona pracy końcowej

Po ukończeniu studiów podyplomowych Słuchacze otrzymują świadectwo według wzoru państwowego.
Zajęcia dydaktyczne przebiegają zgodnie z „Regulaminem studiów podyplomowych”, obowiązującym w Centrum Studiów Podyplomowych.

GALERIA

Egzamin końcowy “Systemowe zarządzanie jakością w ochronie zdrowia” – 8 czerwca 2024 r.

Zakończenie pierwszej edycji studiów podyplomowych “Systemowe zarządzanie jakością w ochronie zdrowia” – 25 czerwca 2022 r.

Zakończenie studiów podyplomowych “Rynek sztuki i antyków” – 18 kwietnia 2009 r.
Rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych “Zarządzanie bezpieczeństwem” – 2007 r.