Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 51/2020 z dnia 22 maja 2020 r. zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy studiów podyplomowych są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W okresie zawieszenia zajęć kontakt telefoniczny (pon-pt 8.00–16.00) pod numerem 12 252 45 47. Kontakt mailowy: podyplomowe@afm.edu.pl
Więcej informacji: www.ka.edu.pl

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Telefon

12 257 05 00

E-mail

podyplomowe@afm.edu.pl

Centrum Studiów Podyplomowych,
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego


ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30
Pełnomocnik Rektora ds. studiów podyplomowych
dr Elżbieta Majchrowska

Pracownicy Centrum
mgr Katarzyna Rachel
mgr Izabela Puz