Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
      • Studia podyplomowe | Kursy | Specjalizacje | Warsztaty | Szkolenia

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na semestr letni

Centrum Studiów Podyplomowych organizuje Szkolenie PRINCE2 Foundation z egzaminem

Celem szkolenia PRINCE2® Foundation jest przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikacyjnego weryfikującego wiedzę i zrozumienie metodyki PRINCE2® na poziomie pozwalającym jej efektywne wykorzystanie w pracy z zespołem projektowym jako członek tego zespołu lub kierownik projektu.
Posiadanie certyfikacji PRINCE2® Foundation jest też warunkiem wstępnym dla kandydatów ubiegających się o kwalifikację PRINCE2® Practitioner.
Uczestnik po zakończeniu szkolenia powinien rozumieć strukturę i kluczową terminologię metodyki PRINCE2®, a w szczególności rozumieć:
1. Kluczowe pojęcia związane z projektami i metodyką PRINCE2®.
2. W jaki sposób zasady PRINCE2® stanowią podstawę metody PRINCE2®.
3. Pojęcie tematów PRINCE2® i znać sposób ich zastosowania w całym projekcie.
4. Pojęcie procesów PRINCE2® i znać sposób ich zastosowania w całym projekcie.
Grupa docelowa
o Kierownicy Projektów i początkujący Kierownicy Projektów.
o Inni kluczowi pracownicy zaangażowani w przygotowanie, inicjowanie i realizację projektów, w tym: członkowie komitetów sterujących, kierownicy zespołów, osoby nadzorujące projekt, członkowie wsparcia projektu, właściciele ryzyka, interesariusze oraz pozostały personel współpracujący z zespołem projektowym.

Cena 1350 zł przy 10 osobach
Termin szkolenia: 7-8 grudnia 2019

Zapisy: Centrum Studiów Podyplomowych

STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA PODYPLOMOWE
PEŁNA OFERTA

Zarządzanie projektami

(0 Opinia)
0
student
0
7 500 zł
7 500 zł

Inspektor ochrony danych

(0 Opinia)
0
student
0
4 200 zł
4 200 zł

Akademia Architekta wnętrz

(0 Opinia)
0
student
0
4 800 zł
4 800 zł

Akademia menedżera

(0 Opinia)
0
student
0
4 450 zł
4 450 zł

Zdrowie publiczne

(0 Opinia)
0
student
0
3 500 zł
3 500 zł

Translating non-literary texts

(0 Opinia)
0
student
0
5 900 zł
5 900 zł

Rynek sztuki i antyków

(0 Opinia)
0
student
0
4 900 zł
4 900 zł

Prawo zamówień publicznych

(0 Opinia)
0
student
0
3 000 zł
3 000 zł

Psycho-logopedia

(0 Opinia)
0
student
0
4 600 zł
4 600 zł
3
KURSY
26
SPECJALNOŚCI
4057
ABSOLWENTÓW
2
SPECJALIZACJE

Studia podyplomowe taniej o 10-20%!

(dla naszych absolwentów)

  • Absolwent Uczelni, który w ciągu roku od złożenia egzaminu dyplomowego podejmie naukę na studiach podyplomowych uiszcza czesne pomniejszone o 10%
  • Absolwent studiów podyplomowych prowadzonych w Uczelni, który ponownie podejmuje naukę na tego rodzaju studiach uiszcza czesne pomniejszone o 15%
  • Słuchacz studiów podyplomowych prowadzonych przez Uczelnię, który podejmuje studia na drugiej specjalności uiszcza na tej specjalności czesne pomniejszone o 15%, pod warunkiem, że nie zalega z płatnościami
  • Jeżeli osoba, o której mowa dwóch powyższych akapitach podejmuje w Uczelni kolejne studia podyplomowe czesne ulega obniżeniu o 20%
  • Obniżki czesnego nie podlegają sumowaniu

Opinie

krzysztof-absolwent2

KRZYSZTOF

Prawnik, właściciel galerii sztuki

„Rynek Sztuki i Antyków” – znakomite zajęcia, świetnie zorganizowane. Poznałem bardzo wielu, praktycznie większość, szefów domów aukcyjnych, wielu właścicieli galerii, kolekcjonerów i artystów. Był to krok do otworzenia własnej galerii. Moja Galeria „Stalowa” specjalizuje się w prezentowaniu twórczości zwłaszcza artystów malarzy młodego pokolenia.

Karolina absolwentka

KAROLINA

Absolwentka studiów podyplomowych

„Wiedza akademicka przekazywana studentom na kierunku „logopedia” – poprzez swój holistyczny charakter – tworzy fundamentalną przestrzeń do poznania różnych dróg terapeutycznych. Działania podejmowane w ramach praktyk uzupełniają i wzmacniają ten proces. Studia były dla mnie czasem poszukiwań, inspiracji i dyskusji.”